Home

Samenwerken aan duurzaam succes

  • Menselijke maat
  • Aandacht voor de leefomgeving
  • Waarde voor uw geld

Dat zijn de waarden van waaruit ik werk. Waarden die horen bij een duurzame samenleving, een samenleving die vraagt om durven veranderen. En de samenleving is volop in beweging. Nieuwe wegen worden gezocht en ingeslagen.

Wilt u aan de slag met een duurzame samenleving? Dan ben ik daarbij graag uw partner. Met mijn werkervaring kan ik u helpen van uw projecten een succes te maken. Door het vinden van de juiste financiers en door u te ondersteunen bij de uitvoering. Mijn opdrachtgevers komen uit alle sectoren van de samenleving: bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties.