Duurzaamheid in Soest

Op 4 februari 2016 werd in de gemeenteraad van de gemeente Soest het Duurzaamheidplan 2016-2020 “Duurzame meters maken in Soest” met algemene stemmen aangenomen. In het plan staan niet alleen de ambities van de gemeente Soest, maar ook van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  • Ik was in opdracht van Natuur en Milieu Utrecht (NMU) als co-auteur betrokken bij het schrijven van het duurzaamheidsplan, vooral door de inventarisatie van de bijdragen van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Op 15 februari ging Stichting Soest Duurzaam van start. Daarin werken Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid samen aan een duurzaam Soest. Ik ben als uitvoerder bij beide initiatieven betrokken.

Stichting Soest Duurzaam voert ook het Energieloket voor de gemeente Soest uit. Ik beheer dat Energieloket in opdracht van de stichting .

Ik bouwde en/of beheer de websites van:

Verder bouwde ik ook de website van de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest.