Regio Eemland op weg naar ‘Nul op de meter’

In de regio Eemland hebben de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg, versterkt met de gemeente Eemnes, de handen ineen geslagen om in de bestaande bouw werk te maken van energiebesparing. Einddoel is daarbij om woningeigenaren op weg te helpen naar ‘Nul op de meter’ (NOM). Daarbij worden in Amersfoort ontwikkelde Product Markt Combinaties (PMC’s) ingezet om snel stappen te kunnen zetten.

Waarom?

Klimaatverandering vraagt van iedereen een inspanning om de CO2 uitstoot te verminderen. Eén van de meest efficiënte manieren om dat te bereiken is door energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw. Dat gebeurt echter niet vanzelf. Met dit project worden woningeigenaren  in de deelnemende gemeenten gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarbij werken op lokaal niveau gemeente, bedrijven en burgers samen. Dit project wil voor woningeigenaren zoveel mogelijk drempels wegnemen, die de beslissing om te investeren in een energiezuinig en comfortabel huis in de weg staan. Dat gebeurt door de vraag in kaart te brengen en een aanbod op maat te doen.

Waartoe?

Met dit project willen de deelnemende gemeenten de vraag van woningeigenaren op het gebied van energiebesparing en een aanbod van vooral lokale ondernemers bij elkaar brengen. Op die manier worden zoveel mogelijk woningeigenaren in staat gesteld op weg te gaan naar een ‘Nul op de meter’ woning.

Wat?

Het project:

 • richt zich op woningen uit de jaren-70 en de jaren-30;
 • brengt de bestaande situatie per wijk in kaart;
 • biedt woningeigenaren uitzicht op een woonsituatie met ‘nul op de meter’;
 • geeft inzicht in de meest logische weg naar ‘nul op de meter’ (no regret);
 • ontzorgt woningeigenaren door een aanbod dat aansluit bij de bestaande vraag en door gunstige financieringsmogelijkheden aan te bieden
 • wordt prominent aangeboden op de lokalen Energieloketten;
 • wordt actief onder de aandacht gebracht van woningeigenaren;

Hoe?

Er wordt:

 • door de deelnemende gemeenten een wettelijk kader gecreëerd, waarbinnen de voorwaarden optimaal zijn voor het realiseren van ‘nul op de meter’ woningen;
 • door de lokale Energieloketten informatie en ‘gereedschap’ aangeboden om woningeigenaren op weg te helpen naar een ‘nul op de meter’ woning. Onderdeel daarvan is een ‘Nul op de meter’ advies.
 • wijkgericht campagne gevoerd, met als doel om energiebesparing te stimuleren door woningeigenaren van met name jaren-30 en jaren-70 woningen ;
 • door de lokale Product Markt Combinaties (PMC’s) een samenhangend pakket energiebesparende maatregelen ontwikkeld, dat woningeigenaren in staat stelt hun huis stapsgewijs of in één keer naar ‘nul op de meter’ te brengen.