Gemeente Soest duurzaamheid en burgerparticipatie

Soest duurzaam – door betrokken burgers

De gemeente Soest bereidt op dit moment een duurzaamheidplan 2016-2020 voor. Mij is gevraagd te adviseren wat de gemeente kan doen om burgerinitiatieven in dat beleidsplan een belangrijke rol te laten spelen. Daarvoor heb ik een onderzoek gedaan onder Soester burgerinitiatieven met als centrale vraag: wat kan de gemeente doen om jullie initiatief te ondersteunen. Het verslag van dat onderzoek en het daarop gebaseerde advies “Soest duurzaam … door betrokken burgers” [download als PDF], heb ik op woensdag 30 oktober aangeboden aan wethouder Harrie Witte. Op dinsdag 12 november 2013 is het in het college van B&W besproken. Het rapport zal een rol spelen in de verdere voorbereidingen van het duurzaamheidsplan 2014-2018.voorblad eindrapport