Producten

Mijn werkzaamheden hebben tot nu toe de volgende producten opgeleverd:

Duurzame Bedrijven


Soest Duurzaam

In de gemeente Soest zijn diverse maatschappelijke initiatieven rondom duurzaamheid. Voor de gemeente Soest:


Duurzaam voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs heb ik een website gebouwd, met een aantrekkelijk digitaal lespakket “Energie op school“, waarmee leerlingen het thema “energie” vanuit de schoolomgeving verkennen. Ze krijgen informatie aangereikt, onderzoeken aan de hand van vijf thema’s (lucht, licht, warmte, apparaten en water) de situatie op school en bedenken in groepjes verbeterplannen.header Energie op school