ReconnAct

Vanaf 1 februari 2014 ben ik als adviseur fondsenwerving verbonden aan ReconnAct. Lokale initiatieven kunnen bij mij aankloppen voor ondersteuning op hun zoektocht naar middelen om met de aanpak van ReconnAct ook in hun gemeente mensen weer naar werk te begeleiden.

Een van de grootste problemen van deze tijd is werkloosheid. Met meer dan 700.000 geregistreerde werklozen zit een groot aantal mensen tegen zijn zin thuis. Werkloosheid is een probleem voor ieder die het treft. En het treft velen. Voor sommigen  was de meest recente crisis het keerpunt. Maar voor velen is het een probleem met een langere historie. Met het verliezen van hun baan raken veel mensen de belangrijkste verbindingslijn met de samenleving kwijt. En dat ontregelt.kop Reconnact

ReconnAct verbindt. Korter kunnen we het niet zeggen. ReconnAct zoekt, mobiliseert en professionaliseert beschikbare “vrijwillige” energie in de samenleving. Energie om elkaar (weer) te helpen. Wie geen werk heeft moet op zoek. Maar wat is er mooier dan iemand die je bij die zoektocht ondersteunt? Een “maatje” dat je helpt met zoeken naar je talenten, kennis, vaardigheden. Je helpt bij het terugvinden van je kracht. En je helpt die kracht weer inzetbaar te maken in de samenleving.

ReconnAct heeft een concept ontwikkeld, dat het mogelijk maakt deze energie in de samenleving vrij te maken. Uitgangspunt is daarbij dat (ook) vrijwilligerswerk moet zijn gebouwd op een professionele basis. Dat is een visie. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het ondersteunen van mensen in een moeilijke positie is niet gemakkelijk. Werkloosheid is niet ”zomaar” een probleem. Het grijpt in in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dat vergt getrainde “Maatjes”.