Bedrijvenplatform Duurzaamheid Soest

In de jaren 2014 en 2015 was ik secretarisOpmaak 1 van de stuurgroep van het Bedrijvenplatform Duurzaamheid. Vanaf 2016 ben ik aan het Platform verbonden voor uitvoerende werkzaamheden onder regie van de stuurgroep.

Binnen het Bedrijven Platform Duurzaamheid ontmoeten bedrijven elkaar, die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Ze spannen zich in voor een duurzaam gebruik van grondstoffen, maar willen ook een bijdrage leveren aan een duurzaam Soest. Het Platform is ontstaan in het kader van het eerste duurzaamheidsplan (2010-2014) van de gemeente Soest In de voorbereiding op het Duurzaamheidsplan 2016-2020 van Soest werd een serie aanbevelingen [download de aanbevelingen als PDF] geschreven. Deze werden grotendeels opgenomen in dat duurzaamheidplan, “Duurzame meters maken in Soest”. Meer informatie op de website van het Bedrijven Platform Duurzaamheid: www.duurzamebedrijvensoest.nl.